Резюме
Менеджер з продажу

Прізвище Чайко
Ім’я Олександр

Дата народження 03.10.1978
Місце народження м.Київ

Номер телефону (мобільний) 0995448077
Електронна адреса brontx@gmail.com

08.2020 – 01.2021 ТОВ «Торговий дім» Енерджи» м. Київ, Україна
інженер з розрахунків та режимів

• підготовка комерційних пропозицій на послугу з постачання електричної енергії;
• надання консультацій споживачу щодо процедури зміни постачальника електричної енергії;
• робота з кінцевими споживачами зі збору лімітів, прогнозних графіків, виставлення рахунків;
• підготовка договорів, додаткових угод, супровід договорів з постачання електроенергії.

11.2018 – 04.2020 ТОВ «ГЕТЬМАН БРАЗЕР’С ГРУП» м. Київ, Україна
консультант з енергозбереження та енергоефективності

• надання консультацій з підбору обладнання для будівництва СЕС;
• підготовка комерційних пропозицію по приватним і комерційним СЕС;
• супровід і участь в створенні технічних завдань і специфікацій за проектами будівництва приватних і комерційних сонячних електростанцій;
• робота з філіями, дилерами і партнерами;
• продаж електроустаткування для сонячних електростанцій;
• обробка замовлень в інтернет магазині;
• підготовка гарантійних талонів на обладнання для СЕС;
• обробка запитів і підготовка документації з гарантійних випадків;
• підготовка документів, що свідчать про відповідність обладнання вимогам технічних регламентів для оформлення «зеленого» тарифу;
• підготовка пакету документів для закриття договорів з будівництва приватних СЕС.

12.2017 – 03.2018 ТОВ «Епіцентр К» м. Київ, Україна
продавець непродовольчих товарів

• кваліфіковане обслуговування покупців відділу;
• передпродажна підготовка: - розміщення та викладка товарів в торговому залі;
- забезпечення наявності товарів у відділі;
- перевірка наявності та відповідності маркування, цінників на товар;
- перевірка наявності супровідної документації;
- оформлення вітрин та стендів;
• участь у проведенні інвентаризації ТМЦ.

01.2017 – 03.2017 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» м. Київ, Україна
інженер відділу матеріалів департаменту
матеріально-технічного забезпечення

• забезпечення підприємств і підрозділів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» матеріально-технічними засобами та обладнанням;
• підготовка річного плану закупівлі товарів і послуг;
• підготовка документації для проведення процедури електронних торгів;
• пошук постачальників з найбільш вигідними умовами співпраці;
• підготовка договірної документації;
• закупівля ТМЦ.

01.2013 – 05.2015 Міністерство економічного розвитку и торгівлі
України м. Київ, Україна
головний спеціаліст відділу економічного аналізу розвитку ринків
управління розвитку секторів економіки і ринків
департаменту промислової політики та розвитку ринків

• Моніторинг реалізації державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку;
• Балансова робота: паливно-енергетичний комплекс, сільське господарство, гірничо-металургійний комплекс;
• Моніторинг виконання заходів по стимулюванню підвищення економічної активності в секторах, на продукцію яких спостерігається зростання цін;
• Підготовка прогнозних показників обсягів експорту, імпорту підакцизних товарів;
• Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів діяльності галузей реального сектора економіки України (промисловість, паливно-енергетичний комплекс, сільське господарство, транспорт);
• Моніторинг реалізації державної політики в сфері економічної конкуренції та обмеження монополізму та сприяння розвитку конкурентних відносин;
• Виконання доручень, наказів, розпоряджень Мінекономіки, доручень, постанов КМУ.

Категория:Менеджеры среднего звена

Подкатегория:Менеджер по продажам

Город:Украина, Киев

Зарплата от:25000 грн.

График работы:постоянная в офисе

Дата размещения:20.05.22

Заголовок:резюме Менеджер з продажу Киев

Информация о соискателе
Alex
Возраст: 43
Город: Украина, Киев
Опыт работы: от 5 до 10 лет
Образование: высшее
Учебное заведение, специальность:
1993 – 1997 Киевский Энергетический Техникум (КЭТ) г.Киев
Техник-теплотехник, стационар.
• Тепло-монтажный факультет
• Специальность: Монтаж парогенерирующих установок и устройств
атомных электростанций
1998 – 2003 Киевский Национальный Университет
имени Тараса Шевченко г.Киев
Историк, стационар
• Исторический факультет
• Специальность: История
2000-2002 Военная кафедра при Военном Институте
Киевский Национальный Университет
имени Тараса Шевченко г.Киев
Заместитель командира по воспитательной работе
(младший лейтенант запаса ВСУ)
• Основы педагогики та психологии
2007- 2009 Киевский Национальный Университет
имени Тараса Шевченко г.Киев
Финансист
• Факультет «Финансы»
• Специальность: экономист
Стаж работы:
08.2020 – 01.2021 ТОВ «Торговий дім» Енерджи» м. Київ, Україна
інженер з розрахунків та режимів

• підготовка комерційних пропозицій на послугу з постачання електричної енергії;
• надання консультацій споживачу щодо процедури зміни Постачальника електричної енергії;
• робота з кінцевими споживачами зі збору лімітів, прогнозних графіків, виставлення рахунків;
• підготовка договорів, додаткових угод, супровід договорів з постачання електроенергії.

11.2018 – 04.2020 ООО «ГЕТЬМАН БРАЗЕР’С ГРУП» г. Киев, Украина
Консультант по энергоэффективности

• предоставление консультаций по подбору оборудования для строительства СЭС;
• подготовка коммерческих предложение по частным и коммерческим СЭС;
• сопровождение и участие в создании технических заданий и спецификаций по проектам строительства частных и коммерческих солнечных электростанций;
• работа с филиалами, дилерами и партнерами;
• продажа электрооборудования для солнечных электростанций;
• обработка заказов в интернет магазине;
• подготовка гарантийных талонов на оборудование для СЭС
• обработка запросов и подготовка документации по гарантийным случаям;
• подготовка документов, что свидетельствуют про соответствие оборудования требованиям технических регламентов для оформления «зеленого» тарифа;
• подготовка пакета документов для закрытия договора по строительству частной СЭС.

12.2017 – 03.2018 ООО «Эпицентр К» г. Киев, Украина
продавец непродовольственных товаров

• квалифицированное обслуживание покупателей отдела;
• предпродажная подготовка:
- размещение и выкладка товаров в торговом зале;
- обеспечение наличия товаров в отделе;
- проверка наличия и соответствия маркировки, ценников на товаре;
- проверка наличия сопроводительной документации;
- оформление витрин и стендов;
• участие в проведении инвентаризации ТМЦ.

01.2017 – 03.2017 ПАО «КИЕВЭНЕРГО» г. Киев, Украина
инженер отдела материалов департамента
материально-технического обеспечения

• обеспечение предприятий и подразделений ПАО «КИЕВЭНЕРГО» материально-техническими средствами и оборудованием;
• подготовка годового плана закупок товаров и услуг;
• подготовка тендерной документации для проведения процедуры электронных торгов;
• поиск поставщиков с наиболее выгодными условиями сотрудничества;
• подготовка договорной документации;
• закупка ТМЦ.

01.2013 – 05.2015 Министерство экономического развития и торговли
Украины
г. Киев, Украина
главный специалист отдела экономического анализа
развития рынков управления развития секторов
экономики и рынков департамента промышленной
политики и развития рынков

• Мониторинг реализации государственной целевой экономической программы развития внутреннего рынка;
• Балансовая работа: топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство, горно-металлургический комплекс;
• Мониторинг выполнения мероприятий по стимулированию повышения экономической активности в секторах, на продукцию которых наблюдается рост цен;
• Подготовка прогнозных показателей объемов экспорта, импорта подакцизных товаров;
• Подготовка информационно-аналитических материалов деятельности отраслей реального сектора экономики Украины (промышленность, топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство, транспорт);
• Мониторинг реализации государственной политики в сфере экономической конкуренции и ограничения монополизма и способствования развития конкурентных отношений;
• Выполнение поручений, приказов, распоряжений Минэкономики, поручений, постановлений КМУ.

07.2012 – 01.2013 Киевская областная государственная администрация
г. Киев, Украина
главный специалист отдела развития
предпринимательства и регуляторной политики
главного управления экономики

• Мониторинг реализации программы развития малого и среднего предпринимательства;
• Контроль работы разрешительных центров, ведение статистики;
• Выполнение поручений, приказов, распоряжений КОДА, Госпредпринимательства, Минэкономики, поручений, постановлений КМУ.

01.2011 – 07.2011 ООО «Центриндустрия» г.Киев, Украина
Профессиональные навыки:
• Ведение переговоров о поставке оборудования конечным потребителям;
• Составление договоров;
• Согласование графика поставок;
• Снабжение производства (промышленное оборудование);
Прочее:
В свободное время увлекаюсь Интернет, теорией коммуникации, компьютерной техникой, а также чтением научной фантастики.
Контакты
телефон:
0995448077
email:

закрыть Паспорт

Логин (Регистрация):
Пароль:

Забыл свой пароль…