Резюме
старший бухгалтер, бухгалтер

Флоріанович Ігор Петрович
Адреса: м. Київ
Дата народження: 01.01.1961
Телефон: моб. (067) 504-91-98
e-mail: pif61@meta.ua
Мета: знайти роботу (заступника головного бухгалтера, заступника керівника), аудитора, керівника відділу внутрішнього аудиту банку.
Перевірки:
депозитних операцій юридичних осіб;
управління активами, пасивами та ліквідністю;
капіталу банку (в тому числі субординованого боргу);
здійснення банком функцій агента валютного контролю;
дотримання законодавства України при здійсненні операцій купівлі та продажу іноземної валюти;
організації роботи по дотриманню банком вимог законодавства України з питань запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
безнадійної заборгованості за кредитними операціями;
використання внутрішньобанківських рахунків;
ефективності заходів, вжитих Банком щодо посилення внутрішнього контролю по уникненню перекручення інформації що надається до НБУ, або подання даних статистичної звітності, що не відповідають реальній дійсності;
дотримання ефективності заходів щодо посилення внутрішнього контролю;
кредитних операцій;
тестування ефективності функціонування системи управління інформаційною безпекою;
організації роботи по дотриманню вимог нормативних актів при відкритті та обслуговуванні поточних рахунків;
дебіторської заборгованості;
правильності відображення у бухгалтерському обліку придбання та списання необоротних активів, своєчасність їх оприбуткування;
перевірки з питання чутливості до ринкових ризиків

Досвід роботи в банку:
2012р. – 2014р. ПАТ "Банк АЛЬЯНС", м. Київ
Посада: начальник Служби внутрішнього аудиту.
Обов'язки: .
• Проводив аудиторські перевірки з метою здійснення оцінки адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю банку, її відповідності ступеню потенційного ризику, притаманного різним сферам діяльності банку, а також проводив оцінку його.
• Забезпечував організацію постійного контролю за дотриманням співробітниками банку встановленого документообороту, процедур проведення операцій, функцій та повноважень згідно з покладеними на них обов'язками.
• Проводив розгляд фактів порушень співробітниками банку чинного законодавства, нормативних актів Національного банку України та стандартів професійної діяльності, внутрішніх документів, які регулюють та визначають політику банку.
• Рекомендував керівництву банку приймати рішення щодо забезпечення недопущення дій, результатом яких може стати порушення чинного законодавства, нормативних актів Національного банку України.
• Розробляв рекомендації та вказівки щодо усунення виявлених порушень, покращення системи внутрішнього контролю та здійснював контроль за їх використанням.
• Забезпечував схоронність та повернення одержаних від підрозділів банку документів на всіх носіях.
• Забезпечував повноту документування кожного факту перевірки, оформлював письмово висновки, де відображав усі питання, вивчені в ході перевірки, та рекомендації, надані керівництву банку.
• Контролював організацію роботи в банку з вивчення усіма співробітниками вимог чинного законодавства України, нормативних актів Національного банку України, інших підзаконних та відомчих актів, внутрішніх документів банку на підставі переліку службових обов'язків.
• Брав участь у засіданнях Ради або Правління банку під час обговорення питань, які прямо або опосередковано стосуються стану бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю й аудиту, зовнішнього аудиту, змін у структурі або розвитку банку.
2010р. – 2011р. АТ «ЗЛАТОБАНК», м. Київ
Посада: аудитор відділу внутрішнього аудиту.
Обов'язки: Перевірка філій та відділень банку, головного офісу.
2007р. – 2009р. «Банк Фінанси та кредит» ТОВ, м. Київ
Посада: старший аудитор Служби внутрішнього аудиту.
2006р. - 2007р. АКБ «ТАС - Комерцбанк», м. Київ
Посада: головний спеціаліст Служби внутрішнього аудиту.
2000р. - 2006р. ВАТ КБ «НАДРА», м. Київ
Посада: головний аудитор, сектора аудиторських перевірок, відділу аудиту підрозділів, Управління внутрішнього аудиту.
Освіта: 1983р. – 1988р. Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченка, м. Київ, факультет - фінанси і кредит, спеціальність – економіст.
Додаткова інформація:
Знання мов: Українська, російська – вільно, англійська, німецька – базова.
Впевнений користувач ПК.
Особисті якості: Вимогливий, відповідальний, по відношенню до себе. Працюю на результат. Постійно працюю над освоєнням нових секторів роботи та підвищую кваліфікацію.

Категория:Бухгалтерия / банк / финансы

Подкатегория:Бухгалтер-экономист

Город:Украина, Киев

Зарплата от:6050 грн.

График работы:постоянная в офисе

Дата размещения:27.11.17

Заголовок:резюме старший бухгалтер, бухгалтер Киев

Информация о соискателе
Игорь Флорианович
Возраст: 57
Город: Украина, Киев
Знание языка: немецким – читаю и перевожу со словарем
Опыт работы: больше 10 лет
Образование: высшее
Учебное заведение, специальность:
1983 – 1988 гг. Киевский институт народного хозяйства им. Д.С.Коротченко, г. Киев факультет – финансы и кредит, специальность – экономист, диплом №686241 от 30.06.1988г.
1995г. Украинская финансово-банковская школа. Курс «Международные расчеты и валютные операции» Свидетельство №1028 от 15.12.1995г.
Стаж работы:
1. АТ «ЗЛАТОБАНК»
Июнь 2010 по март 2011 аудитор отдела внутреннего аудита.

2. «Банк «Финансы и кредит»» ООО
январь 2007 по апрель 2009 старший аудитор Службы Внутреннего Аудита.

3. АКБ «ТАС-Комерцбанк»
октябрь 2006г. – январь 2007г. главный специалист Службы Внутреннего Аудита.

4. ОАО КБ «НАДРА», г. Киев
март 2003г. – сентябрь 2006г. главный аудитор, сектора аудиторских проверок, отдела аудита подразделений, Управления внутреннего аудита.
март 2002г. переведен на должность заместителя начальника отдела – руководителя группы, отдела ревизии.
август 2000г. советник дирекции региональной сети

5. АКБ «Премьербанк», филиал в г. Киеве
сентябрь 1999г. – март 2000г.
начальник валютного отдела

6. АКБ «Банк Элита», филиал в г. Киеве
сентябрь 1997г. – декабрь 1997г.
заместитель директора

7. АКБ «Реал Банк», Подольский филиал в г. Киеве
июнь 1996г. – август 1997г.
заместитель директора

8. АБ «Инко» Киевское Региональное управление
апрель 1992г. – июнь 1996г.
начальник отдела экспортно-импортных операций: контроль,

9. Внешэкономбанк СССР, Киевское городское управление
август 1990г. – апрель 1992г.
начальник отдела экспортно-импортных операций.

10. Жулянский машиностроительный завод
сентябрь 1988г. – август 1990г.
заместитель начальника финансового бюро.

11. Промстройбанк СССР Киевское облуправление, Оперу
январь 1988г. – сентябрь 1988г.
заместитель главного бухгалтера

12. Киевская облконтора Госбанка СССР, Оперу август 1979г. – декабрь 1987г. руководитель группы контроля и подготовки документов на ЭВМ и начальных МФО.
Профессиональные навыки:
MS DOS, Windows, MS Office, Internet – уверенный пользователь
Контакты
телефон:
+380675049198
email:

закрыть Паспорт

Логин (Регистрация):
Пароль:

Забыл свой пароль…