Вид просмотра: расширенный краткий

Результаты поиска резюме

Svetlana

доцент
22.10.19, Украина, Сумы

РЕЗЮМЕ

П.І.Пб.: Махнуша Світлана Михайлівна
Дата народження: 13 січня 1980 р.
Місце проживання: м. Суми
Контактна інформація: моб. тел.: 099-70-26-759
Освіта: вища
Червень – липень 2019 р. — пройшла стажування на ТОВ «Турбомаш».
Вересень 2012 – квітень 2014р. – пройшла курси підвищення кваліфікації працівників ВНЗ з англійської мови у СумДУ для викладачів, які викладають англійською мовою, а також подальше стажування на ТОВ «Турбомаш» і виконала роботу на тему «Планування розвитку підприємства на засадах стратегій комплексу маркетингу та управління його торговельною маркою як об’єктом інтелектуальної власності» («Planning of enterprise’s development on the basis of marketing-mix strategies and management of its trade mark as an intellectual property»).
10.11.2011 р. – рішенням Атестаційної колегії присвоєне вчене звання доцента кафедри маркетингу (атестат доцента 12ДЦ № 028845);
21.04.2008р. – 26.04.2008р. – пройшла курси підвищення кваліфікації працівників ВНЗ за спеціальністю 7.000002 «Інтелектуальна власність» у Міжгалузевому інституті післядипломної освіти при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 442274). За час навчання опрацювала такі теми:
1) Вступ до інтелектуальної власності;
2) Авторське право та суміжні права;
3) Право промислової власності;
4) Захист прав на інтелектуальну власність;
5) Інформаційний аналіз забезпечення інвестицій;
6) Економіка управління комерціалізацією інтелектуальної власності;
7) оцінка прав інтелектуальної власності;
8) Розпорядження правами інтелектуальної власності при трансфері технологій;
9) Маркетинг інтелектуальної власності;
10) Інформаційний пошук систем в Іnternet.
Виконала випускну роботу на тему «Розробка навчального плану та програми навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» з оцінкою «відмінно» (копію свідоцтва додаю).
22 лютого 2008 р. — захистила дисертацію в Спеціалізованій вченій раді СумДУ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (за спеціальністю 08.00.04 — економіка та управління підприємствами) за темою: “Управління торговельною маркою як інтелектуальним активом промислового підприємства”; одержано диплом кандидата економічних наук ДК № 048797 від 08.10.2008 р.
2002 — 2005 рр. — навчання в аспірантурі Сумського державного університету (СумДУ) за спеціальністю “Економіка, організація та управління підприємствами”;
2001 — 2002 рр. — навчання в СумДУ (диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Економіка довкілля та природних ресурсів»); пройшла професійно-орієнтовану підготовку з англійської мови на кафедрі іноземних мов СумДУ в обсязі 570 годин та склала підсумковий іспит з оцінкою «відмінно» та захистила диплом англійською мовою.
1997 — 2001 рр. — навчання в СумДУ (диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю “Фінанси та кредит”);
1987 — 1997 рр. — навчання у СШ № 27, одержано золоту медаль, м. Суми.
Трудовий досвід:
2002р. – серпень 2014 р. – викладач кафедри маркетингу СумДУ, яку потім було перейменовано у кафедру маркетингу та управління інноваційною діяльністю (посади, які займала: асистент, старший викладач, доцент).
Вересень 2014 р. – 31.08.2019 p.: доцент кафедри економіки СНАУ.
Викладацька робота. Дисципліни, які викладала: Реклама та стимулювання збуту, Інтелектуальна власність, Управління маркетингом інтелектуальної власності, Брендинг, Маркетинг, Marketing на англійській мові для іноземних студентів, Економічний ризик та методи його вимірювання, Управління потенціалом підприємства, Економічна діагностика, Статистика, Інфраструктура товарного ринку, Екологічний маркетинг, Фінансовий менеджмент, Економіка підприємства, Внутрішній економічний механізм підприємства, Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків, Economic theory, State regulation of economy, Основи економічної теорії, менеджменту та маркетингу, Analysis and control of enterprise.
Знаю:
ПК — користувач;
англійська мова — вільно розмовляю, читаю, пишу, викладаю на ній іноземним студентам (маю сертифікат В2). Маю досвід роботи перекладачем в електронному та живому спілкуванні.
Особисті характеристики: відповідальність, уважність, тактичність, комунікабельність, працьовитість, креативність, творча особистість.
Наукові інтереси: маркетинг, фінанси, банківська справа, міжнародна економіка, нематеріальні активи, об’єкти інтелектуальної власності, інтелектуальний капітал, проблеми його оцінки та управління; торговельні марки та брендинг; реклама та PR, економічна теорія, державне регулювання економіки, економічні ризики та їх оцінювання.
Науково-методичні праці: розділи у 12 монографіях, участь у 2-х навчальних посібниках з грифом МОН та у 3-х підручниках з грифом МОН, 37 статей (у т.ч. стаття в SCOPUS), 73 тези доповідей, 7 методичних праць.

александр брюханов

вахтер,сторож,охранник.
04.10.19, Украина, Сумы, оклад 4000 грн.

молодой пенсионер 60лет.186/90. физически крепкий,без в/п. ищу работу вахтера,сторожа,охранника только в городе Сумы.

Нет

Технический инспектор
14.03.18, Украина, Сумы

Текущая должность- технический инспектор. Высшее образование с отличием. Опыт работы 7 лет. sergio51@yandex.ru

Максим Лапин

Копирайтер-редактор-корректор
10.03.18, Украина, Сумы

Хорошо владею ПК, очень ответственно подхожу к поставленным техническим заданиям, выполняю работу качественно и вовремя ее отдаю заказчикам.

закрыть Паспорт

Логин (Регистрация):
Пароль:

Забыл свой пароль…