Контакты
телефон:
(050) 607-61-81
email:
Информация о соискателе
Роман Шиян
Возраст: 39
Город: Украина, Киев
Знание языка: – українська, російська – вільне володіння; – англійська – середній рівень.
Опыт работы: больше 10 лет
Образование: высшее
Учебное заведение, специальность:
Київський національний економічний університет:
2014 – 2017 р.р. Магістр з правознавства;
2000 – 2001 р.р. Магістр з обліку і аудиту в управлінні банками;
1996 – 2000 р.р. Бакалавр з обліку і аудиту, викладач економіки.

2011 – 2016 р.р. – семінари за напрямом «Управління операційними ризиками в банку».
2014 р. – Certificate of completed Intermediate Level of English, A.B.C. World Languages Center.
2013 р. – курс навчання за напрямом «Управління ризиками», Ризик-академія UniCredit.
2012 р. – Сертифікат про закінчення курсу «Ефективна робота в Access 2010», Центр навчання і розвитку персоналу «H&S».
2009 р. – Certificate of Completion Internal Auditing Within Financial Institutions, MIS Training Institute.
2008 р. – intensive training «Internal Control and Internal Audit», Аcademy of Business Ernst & Young.
2008 – 2009 р.р. – курси навчання «Управління часом», «Мотивація персоналу», «Ефективне делегування», ПАТ «Альфа-Банк».
2008 р. – тренінг «Організаційний менеджмент: Управління по цілям», компанія «Мейнстрім».
2002 – 2006 р.р. – семінари на тему «Внутрішній контроль та аудит», ЗАТ «Райффайзен Банк Аваль».
Стаж работы:
02.2011 р. – 08.2014 р.: начальник відділу аналізу операційних ризиків управління операційних ризиків департаменту стратегічних ризиків ПАТ Укрсоцбанк».
08.2014 р. – 03.2017 р.: головний економіст управління операційних ризиків департаменту стратегічних ризиків ПАТ «Укрсоцбанк» (переведений в зв'язку із скороченням структури підрозділів банку).
12.2007 р. – 02.2010 р.: начальник управління аудиту мережі банку Департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «Альфа-Банк».
08.2006 р. – 12.2007 р.: начальник відділу виїзного аудиту Служби внутрішнього аудиту ЗАТ «Перший Український Міжнародний банк».
02.2002 р. – 08.2006 р.: аудитор, провідний аудитор, головний фахівець відділу виїзного аудиту Служби внутрішнього аудиту ЗАТ «Райффайзен Банк Аваль».
Профессиональные навыки:
За напрямом аудиту:
Планування проведення аудиторських перевірок, керівництво проведенням перевірок, документальне оформлення результатів аудиту.
Проведення аналізу та оцінки банківських процесів на предмет наявності ризиків для банку.
Проведення перевірок систем управління ризиками, внутрішнього контролю, процесів управління банком, оцінка їх ефективності та адекватності, відповідності даних систем і процесів вимогам законодавства, в тому числі нормативно-правовим актам НБУ, внутрішнім положенням банку.
Оцінка надійності, ефективності та цілісності управління процесами банку.
Проведення аудиторських перевірок за напрямками: кредитні операції; операції з цінними паперами; розрахунково-касове обслуговування клієнтів; депозитні операції; касові операції та інкасація грошових коштів та ін. цінностей; операції з банкоматами, POS-терміналами; операції з платіжними картками; валютні операції, в т.ч. валютний контроль; виконання вимог законодавства з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму; формування доходів і витрат банку; внутрішньобанківські господарські операції та ін.
Перевірка правильності і достовірності бухгалтерського обліку, інформації, фінансової та іншої звітності, їх повноти та своєчасності формування.
Оцінка виконання керівниками і співробітниками вимог законодавства, в тому числі нормативно-правових актів НБУ, внутрішніх положень банку; виявлення та аналіз фактів порушень співробітниками банку вимог законодавства, внутрішніх положень банку; своєчасності усунення недоліків, виявлених контролюючими органами.
Виявлення та перевірка випадків перевищення повноважень посадовими особами банку, виникнення конфлікту інтересів банку.
Проведення службових розслідувань.
Надання в межах банку консультацій, пов'язаних із здійсненням контролю за діяльністю банку.
Розробка рекомендацій, спрямованих на зниження ризиків, підвищення ефективності роботи системи управління ризиками, вдосконалення системи внутрішнього контролю, підвищення ефективності процесів, діяльності підрозділів банку.
Складання та узгодження з менеджментом банку аудиторських звітів.
Моніторинг виконання заходів за результатами аудиторських перевірок, перевірка ефективності проведених банком заходів щодо виявлених аудитом порушень та недоліків.
Складання для керівництва банку звітності за результатами аудиторських перевірок та розслідувань.
Розробка та впровадження процесів і контрольних процедур внутрішнього аудиту, внутрішніх нормативних документів за напрямком внутрішнього аудиту.
Навчання персоналу підрозділів внутрішнього аудиту.
Супровід перевірок зовнішніх контролюючих органів.
За напрямом управління операційними ризиками:
Організація і контроль формування звітності банку про операційні ризики.
Адміністрування, координація роботи співробітників банку щодо збору, підготовки та реєстрації звітності про операційних події.
Контроль якості даних звітності про операційних події.
Контроль виконання ліміту банку під операційний ризик.
Проведення аналізу впливу операційного ризику при впровадженні бізнес-інновацій.
Розробка пропозицій щодо впровадження заходів обмеження операційного ризику.
Організація роботи постійної робочої групи і комітету з операційних та репутаційних ризиків.
Підготовка стратегії банку щодо обмеження операційних ризиків.
Проведення сценарних аналізів, впровадження та супроводження ризик-індикаторів.
Підготовка звітності для комітету з операційних та репутаційних ризиків.
Розробка внутрішніх нормативних документів за напрямком управління операційними ризиками.
Консультація співробітників банку за напрямком операційних ризиків.
Розробка програм навчання, тренінгів за напрямком управління операційним ризиком для персоналу банку.
Прочее:
Володіння комп'ютером: на рівні досвідченого користувача (MS Office (Word, Excel, Power Point, Access), Internet, Liga та ін.).
Особисті якості: відповідальність, цілеспрямованість, аналітичне мислення, організаторські здібності, комунікабельність, вміння працювати в команді, здатність швидко освоювати нове.

Мета: робота за напрямом аудиту, управління ризиками. Реалізація досвіду і знань, отримання можливості професійного розвитку, внесення вкладу в розвиток та процвітання компанії.
 
Вид просмотра: расширенный краткий

Резюме соискателя

Аудитор, ризик-менеджер
10.01.18, Украина, Киев

ПІБ ШИЯН РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
Дата народження 17.02.1978
Адреса Київська обл., м. Бровари
Телефон (050) 607-61-81, (096) 958-15-23
E-mail romanshiyan@email.ua
Мета Робота за напрямом аудиту, управління ризиками. Реалізація досвіду і знань, отримання можливості професійного розвитку, внесення вкладу в розвиток та процвітання компанії.
Освіта Київський національний економічний університет:
2014 – 2017 р.р. Магістр з правознавства;
2000 – 2001 р.р. Магістр з обліку і аудиту в управлінні банками;
1996 – 2000 р.р. Бакалавр з обліку і аудиту, викладач економіки.
Сертифікація, тренінги, семінари 2011 – 2016 р.р. – семінари за напрямом «Управління операційними ризиками в банку».
2014 р. – Certificate of completed Intermediate Level of English, A.B.C. World Languages Center.
2013 р. – курс навчання за напрямом «Управління ризиками», Ризик-академія UniCredit.
2012 р. – Сертифікат про закінчення курсу «Ефективна робота в Aсcess 2010», Центр навчання і розвитку персоналу «H&S».
2009 р. – Certificate of Completion Internal Auditing Within Financial Institutions, MIS Training Institute.
2008 р. – intensive training «Internal Control and Internal Audit», Аcademy of Business Ernst & Young.
2008 – 2009 р.р. – курси навчання «Управління часом», «Мотивація персоналу», «Ефективне делегування», ПАТ «Альфа-Банк».
2008 р. – тренінг «Організаційний менеджмент: Управління по цілям», компанія «Мейнстрім».
2002 – 2006 р.р. – семінари на тему «Внутрішній контроль та аудит», ЗАТ «Райффайзен Банк Аваль».
Досвід роботи 02.2011 р. – 08.2014 р.: начальник відділу аналізу операційних ризиків управління операційних ризиків департаменту стратегічних ризиків ПАТ Укрсоцбанк».
08.2014 р. – 03.2017 р.: головний економіст управління операційних ризиків департаменту стратегічних ризиків ПАТ «Укрсоцбанк» (переведений в зв'язку із скороченням структури підрозділів банку).
12.2007 р. – 02.2010 р.: начальник управління аудиту мережі банку Департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «Альфа-Банк».
08.2006 р. – 12.2007 р.: начальник відділу виїзного аудиту Служби внутрішнього аудиту ЗАТ «Перший Український Міжнародний банк».
02.2002 р. – 08.2006 р.: аудитор, провідний аудитор, головний фахівець відділу виїзного аудиту Служби внутрішнього аудиту ЗАТ «Райффайзен Банк Аваль».
Професійні уміння та навички За напрямом аудиту:
Планування проведення аудиторських перевірок, керівництво проведенням перевірок, документальне оформлення результатів аудиту.
Проведення аналізу та оцінки банківських процесів на предмет наявності ризиків для банку.
Проведення перевірок систем управління ризиками, внутрішнього контролю, процесів управління банком, оцінка їх ефективності та адекватності, відповідності даних систем і процесів вимогам законодавства, в тому числі нормативно-правовим актам НБУ, внутрішнім положенням банку.
Оцінка надійності, ефективності та цілісності управління процесами банку.
Проведення аудиторських перевірок за напрямками: кредитні операції; операції з цінними паперами; розрахунково-касове обслуговування клієнтів; депозитні операції; касові операції та інкасація грошових коштів та ін. цінностей; операції з банкоматами, POS-терміналами; операції з платіжними картками; валютні операції, в т.ч. валютний контроль; виконання вимог законодавства з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму; формування доходів і витрат банку; внутрішньобанківські господарські операції та ін.
Надання в межах банку консультацій, пов'язаних із здійсненням контролю за діяльністю банку.
Розробка рекомендацій, спрямованих на зниження ризиків, підвищення ефективності роботи системи управління ризиками, вдосконалення системи внутрішнього контролю, підвищення ефективності процесів, діяльності підрозділів банку.
Моніторинг виконання заходів за результатами аудиторських перевірок, перевірка ефективності проведених банком заходів щодо виявлених аудитом порушень та недоліків.
За напрямом управління операційними ризиками:
Організація і контроль формування звітності банку про операційні ризики. Адміністрування, координація роботи співробітників банку щодо збору, підготовки звітності про операційних події.
Контроль якості даних звітності про операційних події та ін.

закрыть Паспорт

Логин (Регистрация):
Пароль:

Забыл свой пароль…